Skip to main content

Notă de Informare Privind Prelucrarea Datelor
în Procesul de Recrutare

Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre și ne bucurăm că faceți parte din procesul nostru de recrutare.

Întrucât ați decis să participați la procesul de recrutare deschis de NEURO ENHANCEMENT S.R.L., vă prezentăm această informare ce descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate în procesul de recrutare.

Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, sau dacă nu mai sunteți de acord cu prelucrarea informațiilor despre dvs. ne puteți solicita eliminarea acestora din baza noastră de date în scris, printr-un e-mail transmis la adresa dpo@veruvis.com.

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm informații despre dvs. atunci când ne trimiteți CV-ul dar și direct de la dvs., cum ar fi:

 • Informațiile dvs. de contact, CV-ul, certificări, diplome de calificare și informațiile despre locul de muncă dorit.
 • Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact; CV-ul sau scrisoarea de intenție, experiența de lucru anterioară și / sau relevanța sau alte experiențe, educație, transcrieri sau alte informații pe care ni le furnizați în sprijinul unei aplicații și / sau al procesului de aplicare și recrutare;
 • Informații din interviuri și discuții telefonice pe care le puteți avea, dacă este cazul;
 • Detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați, salariul curent și / sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensare și beneficii, dorința de relocare sau alte preferințe de locuri de muncă și tipul de organizație preferat.
 • Orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informațiile despre cetățenia și / sau cetățenia dumneavoastră, informații medicale sau de sănătate comunicare de candidat și / sau date privind originea rasială sau etnică, religioasă.
 • Informații din referințe și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv informațiile furnizate de terți și / sau scrisori de recomandare;
 • Informațiile referitoare la orice antecedente din relațiile anterioare de angajare;
 • Alte informații furnizate de superiorul dvs. direct, în cazul în care sunteți deja angajat al companiei noastre.

De asemenea, dacă participați la un interviu la sediul companiei noastre, vor fi capturate și înregistrate imagini cu dvs. în incinta NEURO ENHANCEMENT S.R.L. care vor fi păstrate maxim 30 de zile din motive de securitate.

O notă importantă despre CV-ul dvs.

CV-ul pe care ni-l transmiteți NU trebuie să conțină date sensibile referitoare la:

 1. originea rasială sau etnică
 2. convingerile politice
 3. convingerile filozofice sau religioase;
 4. apartenența la un sindicat sau la un partid politic;
 5. istoricul infracțiunilor sau a procedurilor penale și a sancțiunilor sau amenzilor asociate;
 6. comiterea oricărui comportament ilegal sau necorespunzător și a sancțiunilor asociate;
 7. orice număr de identificare a unei persoane la național.

Dacă CV-ul său sau alte documente pe care ni le transmiteți conțin aceste informații, sunteți de acord că prelucrarea acestor date se realizează pe propriul dvs. risc.

Pentru a ne asigura că persoanele care vor fi invitate să se alăture echipei NEURO ENHANCEMENT S.R.L. sunt calificate și au un potențial puternic de a fi angajați productivi și de succes, compania își rezervă dreptul de a investiga istoricul de lucru și referințele de angajare ale solicitanților. În plus, Compania poate efectua cercetări atunci când angajații sunt luați în considerare pentru promovări sau transferuri sau pentru a promova o investigație internă privind presupusa abatere. Cercetările de fond vor fi efectuate la discreția Companiei și în conformitate cu legislația în vigoare.

Compania se bazează pe exactitatea informațiilor conținute în cererile de angajare, precum și pe acuratețea altor date prezentate pe parcursul procesului de angajare și în timpul angajării. Orice declarații false, falsificări sau omisiuni materiale în oricare dintre aceste informații sau aceste date pot conduce la excluderea unui solicitant de la luarea în considerare la angajare sau, în cazul în care o persoană a fost deja angajată, încetarea contractului de muncă.

Unii candidați care sunt angajați la Companie vor face obiectul unei verificări a referințelor. Ofertele de angajare sunt condiționate de finalizarea cu succes a acestor verificări și a unui test de aptitudini tehnice, dacă este cazul, realizat în conformitate cu politica Companiei și cu legislația în vigoare.

Angajații curenți care sunt luați în considerare pentru promovare sau transfer pot face obiectul unei investigații de fond. Anchetele de fond pot fi, de asemenea, efectuate în cadrul unei investigații interne a presupusului comportament greșit al angajaților.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Informațiile dvs. vor fi utilizate de NEURO ENHANCEMENT S.R.L. în scopul realizării procesului de selecție și de recrutare de persoane, care include:

 • Evaluarea aptitudinilor, calificărilor și intereselor privind oportunitățile de carieră;
 • Verificarea informațiilor dvs. și efectuarea de verificări de referințe și / sau efectuarea de verificări de fond (dacă este cazul);
 • Comunicarea cu dvs. despre procesul de recrutare și / sau cererea (cererile) dvs., inclusiv, dacă este cazul, informarea despre alte potențiale oportunități de carieră în NEURO ENHANCEMENT S.R.L.
 • Crearea și / sau transmiterea rapoartelor conform legilor și / sau regulamentelor locale, după caz;
 • Îmbunătățirea aplicării și/sau procesului de recrutare al NEURO ENHANCEMENT S.R.L., inclusiv îmbunătățirea diversității în practicile de recrutare;
 • Respectarea legilor, reglementărilor, proceselor legale sau a cererilor guvernamentale aplicabile.

În unele situații vom folosi, de asemenea, informațiile dvs. pentru a proteja drepturile și proprietatea NEURO ENHANCEMENT S.R.L., drepturile utilizatorilor, candidaților, angajaților sau altor persoane interesate, după cum este necesar prin lege.

În urma acceptării candidaturii pentru procesul de recrutare, NEURO ENHANCEMENT S.R.L. va colecta, prelucra și stoca informațiile din dosarul dvs. de aplicant/candidat în baza de date a companiei.

Cine poate avea acces la informațiile dvs.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat și vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorii externi de servicii sau partenerii noștri de business pe care i-am autorizat să prelucreze datele în numele nostru, au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea acestor date. Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit, ca de exemplu servicii de evaluare psihologică.

Am identificat următoarele categorii de destinatari care vor avea acces la aceste date:

 • Companiile de recrutare contractate pentru acest proces de recrutare;
 • Furnizorul nostru de servicii IT (stocare de date) și asistență tehnică pentru sistemele IT&C ale companie;
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare;
 • Furnizori de servicii de consultanță juridică sau consultanți în diverse domenii (ex. IT, protecția datelor), auditori externi.

Toți furnizorii de servicii externe ai NEURO ENHANCEMENT S.R.L. sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

Anumite categorii de date cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care angajăm furnizori de servicii. Putem transfera datele cu caracter personal pe care le păstrăm despre dvs. către destinatari din alte țări decât țara în care datele personale au fost colectate inițial. Aceste țări au reguli de protecție a datelor care sunt diferite de cele din țara dvs. Cu toate acestea, vom lua măsuri pentru a ne asigura că orice astfel de transferuri respectă legile aplicabile privind protecția datelor și că datele dvs. cu caracter personal rămân protejate conform standardelor europene.

În anumite circumstanțe, instanțele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din acele alte țări pot avea dreptul să acceseze datele dvs. personale.

În cazul în care legislația aplicabilă ne cere să ne asigurăm că un transfer internațional de date este guvernat de un mecanism de transfer de date, utilizăm unul sau mai multe dintre următoarele mecanisme:

 • Clauze contractuale standard ale UE cu un destinatar de date în afara SEE sau Marea Britanie
 • Verificarea faptului că destinatarul a implementat reguli corporatiste obligatorii

De asemenea, ne vom asigura că toți partenerii noștri internaționali au adoptat măsuri suplimentare în scopul de a oferi garanțiile adecvate, drepturile executorii și căile de atac legale eficiente. Rolul acestor măsuri este de a oferi garanții persoanelor vizate că transferul de date în baza clauzelor contractuale standard sau a regulilor corporatiste obligatorii oferă un nivel de protecție echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii Europene.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Cu excepția cazului în care vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitați ștergerea datelor dvs. personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastră privind retenția de date:

 • Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară
 • Datele de recrutare: timp de 3 ani, cu excepția situației privind pretenții sau reclamații sau, în cele din urmă, acțiuni în justiție ce trebuie rezolvate;

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm. NEURO ENHANCEMENT S.R.L. vă respectă drepturile și vă asigură că ține cont în mod corespunzător de interesele dvs.

 • Retragerea consimțământului: Dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea respectivă în orice moment.
 • Rectificarea datelor: În cazul în care observați că deținem date cu caracter personal eronate, ne puteți solicita în orice moment rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu și care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Restricția prelucrării: În cazul în care vă aflați în una dintre situațiile de mai jos, puteți să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs.:
  • contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim.
 • Accesul la datele dvs.: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs. și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru solicitări abuzive.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământ sau pe executarea unui contract și prelucrarea să se realizeze cu mijloace automate.
 • Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs. nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
  • vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea Dreptul de opoziție mai jos);
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
  • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

  • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea acelor date de către noi;
  • în special pentru cerințele legale privind termenele de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Când vă opuneți prelucrării, vă rugăm să menționezi dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestor date.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal completând formularul online disponibil la adresa: dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

De reținut!

Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dvs. referitoare la exercitarea unui drept în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive privind dreptul specific sau complexitatea solicitării.

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restricții prevăzute de lege. Dacă va refuzăm solicitarea de acces, vă vom
comunica motivul refuzului.

Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să identificăm datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate în cererea pe care ne-o transmiteți. În astfel de cazuri, dacă nu furnizați informații suplimentare care sa permită identificarea dvs., nu vom fi în măsură să dăm curs solicitării de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune.

Informații suplimentare și exercitarea drepturilor

Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai sus), vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor, în scris, prin email la dpo@veruvis.com.

Abonați-vă la newsletter

×

Bună ziua!

Programul Veruvis este de marți până sâmbătă între orele 9:00 și 18:00.

Dacă doriți mai multe informații despre Antrenamentul Neuronal BM-BCI, vă invităm la o convorbire gratuită prin WhatsApp mai jos, prin telefon la 0725 221 222 sau ne puteți comunica intervalul de timp dorit când vă putem contacta noi, completând formularul veruvis.ro/consultanta-gratuita.

Suntem aici pentru dumneavoastră și avem încredere că împreună cu Veruvis, calitatea vieții dumneavoastră se va îmbunătăți!

× Suntem aici să vă ajutăm